Gallery

ชมภาพบรรยากาศภายใน “สวนผึ้งไฮแลนด์” สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงามท่ามกลางขุนเขา ใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์สุดน่ารัก ร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ อันน่าประทับใจ เมื่อคุณได้ย่างก้าวเข้ามาแล้วต้องหลงรักกับ “สวนผึ้งไฮแลนด์” อย่างไม่รู้ตัว